9 vaikuttavaa chatbottia liidien hankintaan

AI chatbots, lead generation

Liidien hankinnassa chatbotit ovat yhä suosituimpia digimarkkinoijien keskuudessa. Kun puhumme liidien hankinnasta, puhumme asiakkaan kiinnostuksen tunnistamisesta tai uusien asiakkaiden houkuttelemisesta – erittäin tärkeästä myyntiprosessin vaiheesta. Näitä asiakassuhteita olisi edelleen parannettava ja vahvistettava, koska ne voivat johtaa myyntiin. Prosessi ei kuitenkaan välttämättä ole niin helppo, kuin miltä se näyttää. Vanhentuneet yritykset, kuten sähköpostiviestit massalähetyksinä ja yleiset […]

Kasvumarkkinointi vs. perinteinen markkinointi

Kasvumarkkinointi vs. perinteinen markkinointi

Markkinointi ja sen muutokset viime vuosina Markkinoinnin eri keinot ovat olleet yrityksille aina se yksi tärkeimmistä keinoista saada näkyvyyttä omille tuotteille ja palveluille. Ilman markkinointia yritys ja sen tarjoamat palvelut voivat jäädä hyvinkin tuntemattomiksi. Ennen digiaikaa niin sanottuja perinteisiä markkinoinnin keinoja olivat muun muassa lehtimainokset, radiomainokset, televisiomainokset, mainoslehtiset sekä puhelinmyynti ja muu suoramarkkinointi. Vaikka olemmekin […]