Markkinoinnin ulkoistaminen auttaa SaaS-startupeja kasvamaan

SaaS outsourcing

Saas-startupit (Sofware as a Service) ovat herkkiä yrityksiä, jotka vaativat paljon työtä kasvaakseen. Niissä on yleensä pulaa työntekijöistä ja muista resursseista. Ylityöllistetyt tiimiläiset joutuvat usein hoitamaan useita eri tehtäväalueita, jotta startup-yritys voi menestyä. On harvinaista, että startupit pystyvät täyttämään kaikki tarpeensa oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Uudet ja potentiaaliset asiakkaat saattavat kokea, että heidän tarpeisiinsa pystyttäisiin vastaamaan […]