fbpx

Kasvumarkkinointi vs. perinteinen markkinointi

Kasvumarkkinointi vs. perinteinen markkinointi

Markkinointi ja sen muutokset viime vuosina

Markkinoinnin eri keinot ovat olleet yrityksille aina se yksi tärkeimmistä keinoista saada näkyvyyttä omille tuotteille ja palveluille. Ilman markkinointia yritys ja sen tarjoamat palvelut voivat jäädä hyvinkin tuntemattomiksi. Ennen digiaikaa niin sanottuja perinteisiä markkinoinnin keinoja olivat muun muassa lehtimainokset, radiomainokset, televisiomainokset, mainoslehtiset sekä puhelinmyynti ja muu suoramarkkinointi. Vaikka olemmekin siirtyneet vauhdilla digiaikaan ja sen myötä olemme saaneet lisää markkinoinnin kanavia, niin osalle yrityksistä perinteiset kanavat voivat silti olla enemmän eduksi. Monet ihmiset edelleenkin kuuntelevat radiota ja katsovat esimerkiksi televisiota, jolloin yritysten tunnettavuus levittyy hyvin näitä kanavia pitkin. Ja on myös paljon ihmisiä, jotka eivät käytä internetiä, sosiaalista mediaa tai vaikkapa älypuhelinta. Vaikka digimarkkinointi mahdollistaakin esimerkiksi bannerit, sosiaalisen median,  podcastit, kotisivut sekä videomarkkinoinnin, niin yrityksen tulee kuitenkin huomioida, että kohderyhmä varmasti näkevät näitä mainoksia. 

Digiaikaan siirtyminen on tuonut markkinointiin uusia tapoja saada oma tarjoama asiakkaalle esiin ja samalla niin sanotusti rikkoa vanhoja ajatuksia. Hyödymme myös samalla sellaisilla asioilla, joita perinteisen markkinoinnin kanssa ei ollut edes mahdollista saavuttaa. Kyseessä on kasvumarkkinointi, jolla pyritään jatkuvasti kasvattamaan markkinointia ja myyntiä teknologian avulla. 

Perinteinen markkinointi

Perinteisen markkinoinnin perusajatus on, että se keskittyy niin sanotusti avoimen tietämyksen luomiseen perinteisten kanavien kautta ja siihen, miten asiakkaat voivat helpoiten hankkia tuotteet. Markkinointistrategia luodaan yleensä koko vuodelle, jolloin tavoitteita ja suunnitelmia seurataan hyvin pitkällä aikavälillä. Strategiat suunnataan yleensä hyvin isolle kohderyhmälle ja kommunikointi on yhdensuuntaista. Koska suunnitelmat ovat yleensä ennalta sovittuja, ei niihin juuri muutoksia voida tehdä kesken kaiken. 

Koska strategia luodaan hyvin pitkälle aikavälille, voi olla vaikeaa sanoa etukäteen, miten onnistunut suunnitelmasta tulee. Koska pitkän aikavälin suunnitelmaa on vaikeampaa mitata, pahimmillaan yritys voi hävitä paljonkin rahaa, mikäli suunniteltu kampanja ei toimi kuten oltiin ajateltu. 

Perinteinen markkinointi

Kasvumarkkinointi

Kasvumarkkinointi eli growth marketing, growth hacking, lean marketing ja kasvuhakkerointi. Tälle löytyy monta nimeä eikä se tarkoita kuitenkaan hakkerointia vaan on yksi markkinointikeino, joka kasvattaa koko ajan suosiotaan. Kasvumarkkinoinnin tärkein tavoite on pitää huolta nykyisistä sitoutuneista asiakkaista.  Tämän tavoitteen avulla halutaan kasvattaa yritystoimintaa ja saada se menestymään entistä paremmin. 

Jos ajatellaan esimerkiksi perinteistä markkinoinnin suppiloa, niin perinteinen markkinointi keskittyy enemmän sen yläosaan eli tietoisuuden levittämiseen sekä siihen, miten asiakkaat saavat tuotteen hankittua. Suppilo koostuu kuitenkin monesta muustakin kohdasta ja kasvumarkkinointi keskittyy nimenomaan myös näihin muihin kohtiin, joita perinteisessä markkinoinnissa ei juuri huomioida. 

growth marketing versus traditional marketing

Kasvumarkkinoinnin ajatuksena on kokeilla eri keinoja tavoitteen saavuttamiseksi, jotta nähdään mikä toimii parhaiten. Erilaisten markkinointikeinojen parissa voidaan työskennellä esimerkiksi kaksi viikkoa. Jokaisella keinolla on omat tavoitteet sekä mittarit, joista nähdään parantuvatko tulokset vai ei. Mikäli näyttää, ettei tulokset parane, voidaan näitä keinoja muuttaa helposti ja nopeasti  paremmiksi. Kasvumarkkinoinnin ajatus on nimenomaan testata erilaisia keinoja ja ideoita. Eri asioiden kokeilemisesta ja testaamisesta tulee tällöin markkinoinnin kulmakivi. Tällä tavoin voidaan löytää paljon helpommin juuri omalle yritykselle sopiva tapa markkinoida tuotteita ja palveluja.

Markkinoinnin tulevaisuus

Digiaika on mahdollistanut paljon uusia markkinoinnin kanavia, joilla yritykset voivat löytää potentiaaliset asiakkaansa. Näiden kanavien myötä se on myös mahdollistanut erilaisen datan keräämisen ja sen hyödyntämisen markkinointistrategiassa. Tämän myötä on syntynyt uusi markkinoinnin keino eli kasvumarkkinointi. Tulevaisuudessa dataa varmasti tullaan keräämään entistä enemmän, jotta markkinoinnin tavoitteet voidaan saavuttaa. Yhä enemmän tullaan varmasti myös keskittymään niihin jo olemassa oleviin asiakkaisiin ja heidän sitouttamiseen. 

Se mitä markkinointistrategiaa tulisi käyttää, riippuu kuitenkin hyvin paljon yrityksen omista tavoitteista. Kaikille yrityksille ei välttämättä sovi esimerkiksi kasvumarkkinointi vaan heidän tarpeisiin voi paremmin toimia perinteisen markkinoinnin keinot. 

Share on facebook
Share
Share on linkedin
Share
Share on twitter
Tweet
Linda Leskinen
Linda Leskinen

Content Writer @Aurabear