fbpx

Markkinoinnin ulkoistaminen auttaa SaaS-startupeja kasvamaan

SaaS outsourcing

Saas-startupit (Sofware as a Service) ovat herkkiä yrityksiä, jotka vaativat paljon työtä kasvaakseen. Niissä on yleensä pulaa työntekijöistä ja muista resursseista. Ylityöllistetyt tiimiläiset joutuvat usein hoitamaan useita eri tehtäväalueita, jotta startup-yritys voi menestyä.

On harvinaista, että startupit pystyvät täyttämään kaikki tarpeensa oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Uudet ja potentiaaliset asiakkaat saattavat kokea, että heidän tarpeisiinsa pystyttäisiin vastaamaan paremmin muualla. Mitä startupin siis tulisi tehdä vähentääkseen kustannuksia, tehostaakseen prosesseja ja välttääkseen asiakkaiden menetyksen? Kannattaa kokeilla ulkoistamista.

outsourcing SaaS startups

Vielä muutamia vuosia sitten ulkoistaminen toi ihmisten mieliin mielikuvan yksittäisten freelancerien käytöstä pienten yritysten tarpeisiin. Nykyään voidaan ulkoistaa paljon yksittäistä freelanceria laajemmin; voit ulkoistaa ison osan liiketoiminnoista ammattilaistiimeille.

Related: What SaaS Startups should Outsource in Each Growth Stage

Startupit voivat kasvaa menestyksekkäästi ja kustannustehokkaasti ulkoistamalla esimerkiksi 80 % markkinointitoimenpiteistä, tai vaikkapa uuden ominaisuuden kehittämisen tuotteeseen. Toisaalta monet startupien perustajat ovat pohtineet, kannattaako markkinoinnin tai tuotekehityksen toimintoja ulkoistaa mieluummin freelancereille vai markkinointitoimistoille. (Tähän aiheeseen pureudutaan tarkemmin toisessa blogauksessa.)

Kaiken kokoisissa yrityksissä on huomattu, että ulkoistaminen on paitsi kätevää, myös tarpeellista kasvun ja tuoton saavuttamiseksi. Erilaisten teknologioiden kehittyessä yhä tehokkaammiksi yritykset voivat hyötyä korkealaatuisesta ulkoistamisesta. Ulkoistamisen suosio kasvaa, kun esimerkiksi virtuaalisten assistenttien, copywritereiden, graafisten suunnittelijoiden, kehittäjien ja markkinointipäälliköiden määrä kasvaa maailmanlaajuisesti. Suurella valikoimalla kykyä ja käytettävyyttä voi olla positiivinen vaikutus SaaS-startupeihin – etenkin, kun ulkoistamisesta on tullut tärkeä tekijä yritysten kasvun tukemisessa.

Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten ulkoistaminen voi auttaa SaaS-startupeja kasvamaan. Samalla annamme muutamia vinkkejä, joiden avulla minimoit riskit ja varmistat yrityksesi menestyksen.

Ulkoistaminen auttaa SaaS-startupeja vähentämään kuluja

Startupeille kulujen hallinta on edellytys paitsi menestykselle, myös selviytymiselle.

Palkat ovat yksi niistä kuluista, jotka voivat viedä yrityksen konkurssiin, kun se kulkee läpi ensimmäisten vuosien luonnollisten ylä- ja alamäkien. Rahan lisäksi aika on korvaamattoman arvokas tekijä. Monet yrittäjät aliarvioivat ajan, joka kuluu monenlaisten tehtävien kuten rekrytoinnin, henkilöstöhallinnan, myynnin ja päivittäisten juoksevien asioiden hoitamisen lisäksi vielä markkinointiin ja asiakassuhteisiin. Näistä kaikista voi muodostua pahimmillaan painajainen, joka kuluttaa pienen yrityksen resurssit loppuun.

Tässä ulkoistaminen voi auttaa. Yksinkertaistettuna ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että yrityksen ulkopuolelta palkataan henkilö hoitamaan tiettyjä yrityksen toiminnan osa-alueita sen sijaan, että yrityksen omat työntekijät hoitaisivat kaikki prosessit. Rooleihin, jotka vaativat vain muutaman viikon tai kuukauden verran työtä, voidaan palkata ammattilainen siihen asti, että roolin tehtävä on täytetty. Hyvät käytännöt ulkoistamisessa auttavat säästämään varoja yrityksen ydinliiketoimintoihin.

Tiesitkö, että yksi viidestä yleisimmästä syystä startupien epäonnistumiselle on se, että varat loppuvat? Kulujen hallinta voi tarkoittaa startupille kriittistä eroa menestyksen ja hädin tuskin selviämisen välillä. SaaS-yrityksien suurimmat kulut aiheutuvat palkoista, näiden jälkeen toisena tulevat vaihtelevat ja kiinteät kulut. Yrityksen ensimmäisten vuosien aikana korkeat kulut ja tuottojen puute voivat aiheuttaa lovia budjettiin ja heikentää kykyä vastata asiakkaiden vaatimuksiin.

Myös projektit, joille on varattu liian vähän aikaa, voivat aiheuttaa kulujen kasvua ja vähentää samalla tuottoa potentiaalisista kaupoista. 

Ulkoistetut ammattilaiset pystyvät usein toteuttamaan vaaditut tehtävät murto-osassa siitä ajasta, joka yrityksen omilta työntekijöillä kuluisi. Lisäksi ulkoistamalla säästetään rekrytoinnista, perehdytyksestä ja muista HR-tehtävistä aiheutuvat kustannukset. Ulkoistaminen auttaa SaaS-startupeja kasvamaan nopeasti ammattilaisten tuella käyttämättä liikaa rahaa ja aikaa henkilöstöhallintaan yrityksen alkutaipaleella. Mm. myynti ja markkinointi, PR sekä tuotekehitys voidaan ulkoistaa. Startupit voivat säästää ulkoistamisen avulla jopa 60 % yleiskustannuksissa. Tämän takia 27 % startupeista päättää ulkoistaa toimintojaan

Ulkoistaminen auttaa startupeja keskittymään ydinliiketoimintoihin ja säästämään aikaa

Ulkoistamalla startupit voivat säästää aikaa ja vaivaa uusien työntekijöiden kouluttamisessa ja liiketoimintaprosessien rakentamisessa nollasta – laadusta ja tehokkuudesta tinkimättä. Ulkoistamisen tehokkuus ja helppous puhuvat puolestaan, etenkin startup-liiketoimintaympäristöissä, jotka ovat dynaamisia, ja joissa tarvittavien taitojen kysyntä vaihtelee nopeasti. Startupien omistajat voivat käyttää aikaansa tehokkaamminkin, kuin murehtimalla tietyn henkilön tarpeellisuudesta tai työvoiman saatavuudesta. Avainhenkilöt voivat keskittyä omiin tehtäviinsä ja jättää loput ulkoistettujen spesialistien huoleksi.

Keskittymisen herpaantuminen ydinliiketoiminnoista on yksi yleisimmistä ansoista, joihin startupit kompastuvat. Varhaisen vaiheen startupien toimitusjohtajat käyttävät merkittävän määrän aikaa toiminnallisiin tehtäviin, kuten hallinnolliset tehtävät, markkinointi ja myynti.

Toimitusjohtajat ovat sitä mieltä, että heidän aikaansa olisi parempi käyttää strategisiin tehtäviin, kuten tiimin kehittämiseen ja oikean vision asettamiseen. Muut tehtävät vievät enemmän aikaa, mutta tuottavat vähemmän pitkän tähtäimen hyötyä. Noin 18 % startupeista epäonnistuu, koska yrityksen työntekijöillä ei ole tarpeeksi tietoa ja vaadittuja taitoja. “Tee-se-itse” -asenne ja useiden tehtävänkuvien täyttäminen itse eivät enää ole järkevimpiä strategioita startupeille.

Ulkoistaminen auttaa startupeja varautumaan paremmin riskeihin ja kriiseihin HR:ssä

Aluksi monessa startupissa joudutaan tekemään kovasti töitä, jotta yritys saadaan toimimaan. Selvitäkseen sisäisistä, korkeista vaatimuksista tehtävien suorittamiseen, yritykset saattavat alkaa palkata monia uusia työntekijöitä nopeasti. Joskus korkea kysyntä on väliaikaista, tai rahoitus kuluu palkkoihin. Asiat saattavat sujua hyvinkin, kunnes yhtäkkiä kupla puhkeaa. Näin kävi Sahil Lavingialle, Gumroadin toimitusjohtajalle ja perustajalle.

19-vuotiaana Lavingia oli saanut yli 8 miljoonaa dollaria rahoitusta lukuisilta sijoittajilta, ja myynti jatkoi kasvuaan tasaisesti yrityksen perustamisen jälkeen. Tuotteen kysyntä kuitenkin lakkasi toisen toimintavuoden loppupuolella. Lavingia tajusi, että hänen yrityksensä ei enää tuottanut tarpeeksi rahaa kulujen kattamiseen. Hänen 20 hengen tiiminsä työskenteli seuraavien 9 kuukauden aikana intensiivisesti lisätäkseen tuotteeseen uusia ominaisuuksia, jotka toisivat lisää tuottoa. Jokainen tiimin jäsen pysyi mukana ja omisti elämänsä Gumroadille.

9 kuukauden ponnistus ei kuitenkaan riittänyt. Pelastaakseen yrityksensä Lavingian piti irtisanoa 75 % tiimistään. Lavingia joutui irtisanomaan 15 upeaa ihmistä, joista monet olivat hänen hyviä ystäviään.

Lavingia jatkoi erittäin tiukalla budjetilla ja radikaalisti pienentyneen, emotionaalisesti uupuneen tiimin kanssa. Lopulta Gumroadista tuli kannattava ja vahva, mutta tiimiltä vaadittiin vielä enemmän ponnisteluja, jotta yritys saatiin pidettyä pystyssä niin kauan, että se ehti tapahtua. 

Cardonin (2003) mukaan startupien ensimmäiset kaksi kehitysvaihetta ovat kaikkein epävarmimpia ja epävakaimpia. Monet startupit epäonnistuvat, koska henkilöstöhallinta ei pysty ratkaisemaan ongelmia, joita syntyy työtavoitteiden sovittamisesta tuotteen vaihtelevan kysynnän tasoihin. Tässä ulkoistamisesta voi olla suurta hyötyä. Suurin osa startupeista ei aloita miljoonien dollarien rahoituksella, mutta ne voivat silti ottaa opikseen Gumroadilta. Kysynnän tai varojen  äkillinen lasku voi aiheuttaa startupeille HR-kriisin. Lavingian tapauksessa kriisi aiheutui siitä, että hänen piti irtisanoa monta lahjakasta työntekijää, mikä johti mielialan laskuun jäljelle jääneessä tiimissä. Monella työntekijällä voi olla liikaa tai liian vähän töitä tehtävänään, tai heidän työnantajansa ei pysty enää maksamaan heidän palkkojaan. Jopa menestyksen kannalta tärkeitä työntekijöitä voidaan joutua irtisanomaan. Laskenut mieliala tai työmäärän kasvusta aiheutunut stressi voivat huonontaa tuotekehityksen laatua. Osa työntekijöistä voi hypätä uppoavasta laivasta ja etsiä töitä muualta.

Miten yritykset voivat välttää HR-kriisit? Yksi keino tähän on ulkoistaminen. Ulkoistaminen auttaa riskinhallinnassa, kun yritykset voivat joko lisätä tai vähentää työvoimaa tarpeen mukaan. Ulkoistettu henkilökunta voi hoitaa muutamia tai monia tehtäviä, mitä tahansa yritys sillä hetkellä tarvitseekin. Yritykset voivat säästää yleiskuluissa ja palkoissa, kun niiden ei tarvitse palkata täyttä henkilökuntaa. Lisäksi ulkoistaminen voi ratkaista osan HR:n haasteista tarjoamalla asiantuntijuutta, joka auttaa yrityksiä vahvistamaan tuotteensa uskottavuutta ensimmäisessä vaiheessa, ja siirtymään toiseen vaiheeseen käyttäen joustavaa työvoimaa, joka vastaa tuotteen kulloistakin kysyntää. Työvoiman ulkoistaminen tämän vaiheen aikana voi ennaltaehkäistä potentiaaliset irtisanomiset ja negatiiviset vaikutukset, jotka syntyvät siitä, että yritys joutuu vähentämään henkilökuntaa rajusti. Lisäksi ulkoistetulle kumppanille on helpompaa ja vähemmän surullista sanoa hyvästit, jos siitä joutuu luopumaan.

 

 

Share on facebook
Share
Share on linkedin
Share
Share on twitter
Twitter
Mari Etelä
Mari Etelä

Customer Success Manager and translator